Executive coach bij arbeidsconflicten: nodig voor constructieve oplossing

MAAK VAN DE NOOD EEN DEUGD

“Arbeidsconflict? Zo maak je van de nood een deugd”. Na lezing van dit artikel in het FD van 15 oktober jl. wil Jan Quist wel nog het e.e.a. toevoegen.

 

In het katern Werk en Geld van zaterdag 15 oktober jl. neemt het FD het arbeidsconflict onder de loep. Het uitgangspunt van het artikel is, dat uit een arbeidsconflict iets positiefs kan voort komen. Daarbij komen een aantal specialisten en ervaringsdeskundigen aan het woord.

De stem van een gezaghebbend coachingsbureau ontbreekt daarbij. Dat is jammer, omdat juist veel ontluikende arbeidsconflicten worden opgelost of voorkomen met behulp van een coach. De lezer van het FD is over het algemeen hoog opgeleid en werkzaam in het grotere bedrijfsleven. Arbeidsconflicten op zijn/haar niveau worden niet opgelost met behulp van het FNV of DAS. Men neemt een coach, of een advocaat, of beiden. De advocaat blijft hier terecht buiten beeld: die komt uitsluitend in beeld in het negatieve scenario, en dat is niet het onderwerp van het artikel.
Maar het inschakelen van een coach is op dit niveau heel gewoon! Executives en stafdirecteuren zijn op het hogere niveau vaak betrekkelijk eenzaam. Met peers en vrienden binnen het bedrijf bespreek je niet zo gemakkelijk je problemen en onzekerheden in je werk. Met vrienden van buiten het bedrijf nog veel minder.

Een externe coach – die in veel gevallen met tussenkomst en op kosten van de werkgever wordt ingeschakeld – kan een heel constructieve rol spelen: door samen met de betrokkene de werksituatie heel precies door te spreken en in kaart te brengen, ontstaat een helder beeld van rapportagelijnen, verantwoordelijkheden en stakeholders. Uiteraard wordt dan ingezoomd op het ontstane conflict: wat is er precies gebeurd? Wie zei er precies wat? En hoe werd daarop gereageerd? En dan de hamvraag: wat had je nu zelf kunnen doen of nalaten om de confrontatie c.q. het conflict te voorkomen? En als het conflict blijkt (deels) voort te komen uit eigen gedrag: waar komt dit gedrag door? Wat is de oorzaak of reden dat je zo over reageert, zo duidelijk contraproductief?

Het kunnen duiden en van daaruit begrijpen van je eigen gedrag, het komen tot zelfcorrectie en tot gedragsverandering, is voor een executive of hoge functionaris een essentiële kwaliteit.
Dit proces komt meestal het beste tot stand met behulp van een derde. Een coach die veelal zelf op een hoog niveau in organisaties gewerkt heeft, die begrijpt hoe de hazen op dit niveau lopen, die de juiste vragen stelt en nieuwe invalshoeken aanreikt. Zo komt uiteindelijk het inzicht tevoorschijn dat het conflict tenminste deels voortkomt uit eigen tekort schietend gedrag – en niet overwegend te wijten is aan je baas of een andere boven je geplaatste. Eigen gedrag, waar iets aan gedaan kan worden.

Deze constructieve houding ten opzichte van arbeidsconflicten ligt geheel in de lijn zoals in het artikel wordt betoogd. Mijn enige toevoeging is: op het hogere managementniveau is een executive coach die van wanten weet hierbij onmisbaar.

Jan Quist is oprichter van QUIST. Met 8 executive coaches, een outer circle van topmensen uit het bedrijfsleven en een uitgekiende formule begeleiden wij executives uit het Nederlandse bedrijfsleven in persoonlijke transformaties: naar een nieuwe baan bij gedwongen vertrek, naar beter functioneren binnen de huidige werkkring, of naar een betere harmonie en evenwicht door het hervinden van je eigen bronnen en drijfveren. Per jaar coachen wij circa 40 à 50 directeuren en managers naar een nieuw perspectief.