Coaching

Career Switch Coaching

Weloverwogen en zelfverzekerd naar een nieuwe baan

Krijg je na twintig jaar dienstverband te horen dat je naar iets nieuws moet uitkijken? Wil je na een periode in het buitenland terug naar Nederland, maar heeft jouw bedrijf hier geen functies op niveau? Of ben je simpelweg na jaren uitgekeken op je huidige baan, maar heb je geen idee wat je wilt? Stuk voor stuk zijn dit situaties waarbij Career Switch Coaching helpt.

EEN NIEUWE UITDAGING

Het is allang niet meer vanzelfsprekend dat een hele carrière zich binnen één organisatie afspeelt. Als jouw wensen en verlangens niet meer aansluiten bij die van je werkgever, ga je op zoek naar nieuwe uitdagingen. Advies van een goede coach is daarbij onontbeerlijk.

VERLIES VAN JE BAAN

In overleg of onverwacht, het verlies van je baan is een ingrijpende gebeurtenis in je leven. Je loopt het risico te snel en onzorgvuldig te handelen. QUIST Career Switch Coaching biedt structuur en inspiratie in het eenzame proces van het zoeken naar een nieuwe baan.

DE AANPAK

Samen kijken we je kritisch naar jezelf en jouw persoonlijke en professionele ambities. Je komt tot een helder en doelgericht plan waarmee je de markt in gaat. Wij werken samen zolang je me nodig hebt.

DIT KUN JE VERWACHTEN VAN CAREER SWITCH COACHING

In het Career Switch Coachingstraject ligt de nadruk op kritische zelfanalyse. Voordat je je op de markt begeeft om een nieuwe baan te vinden moet je inzicht krijgen in jezelf.

Wat zijn je ambities, dromen, levensdoelen? Aan welke criteria moet de volgende baan voldoen? Na afloop van het traject heb je jezelf leren kennen en treed je doelgericht naar buiten.

 

Executive Coaching

Een investering in jezelf

Je staat er als executive (of bestuurder, partner, key manager) alleen voor. Te midden van de dagelijkse druk van het werk is er vaak onvoldoende aandacht voor belangrijke kwesties van een andere orde: vragen over leven, werken en functioneren.

Soms verlies je je plezier in je werk, je wordt minder effectief, omdat deze vragen en onzekerheid blijven knagen. Je oogst voldoende erkenning en succes, maar je twijfel ondergraaft dit succes.

In andere gevallen gaat het om iets heel anders: je bent beland op een voor jou nieuw niveau in de organisatie, waar andere ongeschreven regels gelden, ander gedrag vereist is. Het niet voldoen aan die onuitgesproken eisen kan ruis veroorzaken en op den duur conflicten.

In alle gevallen geldt, dat je werkgever veel in je heeft geïnvesteerd en je optimaal wil laten functioneren. Ben je in staat om je functioneren op niveau (terug) te brengen en is dit wat je wilt? Weet je wel wat je wilt?

Met hernieuwd zelfbewustzijn en zelfvertrouwen de koers bepalen

Een luisterend oor van een ervaringsdeskundige kan in dergelijke gevallen houvast bieden.
Quist Executive Coaches biedt meer dan dat: een doelgericht traject om helderheid te brengen in deze existentiële én praktische vragen. Een inspirerend en professioneel klankbord helpt een leidraad te ontwikkelen, waarmee je met hernieuwd zelfbewustzijn en zelfvertrouwen de te volgen koers kan bepalen. Je weet (weer) wat je wil.

Het executive coachingstraject

De inhoud van een executive coachingstraject wordt altijd bepaald door de individuele behoefte, en dus op maat ontworpen per specifiek geval.

Kenmerken Executive Coachingstraject

  • performance gericht, aan de hand van concrete doelen
  • focus op de praktijk, maar soms komen levens- en carrièrevragen aan de orde
  • gemiddeld acht gesprekken, duur zes maanden
  • soms is verlenging met eenzelfde periode wenselijk
  • na intake koppeling aan een van de QUIST coaches

Executive Coaching is een nuttig instrument om in te zetten in een groot aantal situaties waar de bestuurder, senior executive, partner, key manager zich in zijn carrière voor gesteld ziet, bijvoorbeeld:

Nieuwe benoeming op topniveau

Coaching in de eerste honderd dagen als CEO, CFO – of een andere rol in de “C-suite”.

De ervaring leert dat het gedrag in de eerste honderd dagen het verschil bepaalt tussen succes of mislukking. Met een QUIST coach aan je zijde stel je de noodzaak uit om bondgenoten te kiezen in de nieuwe omgeving – en kun je verstandige lijnen uitzetten.

Conflict hantering

Een botsing in je werk, bijvoorbeeld met leden van je MT, je Board of met je commissarissen wordt gauw een conflict. Hoe zorg je ervoor dat een zakelijk meningsverschil geen clash wordt? Een confrontatie geen conflict? Terwijl je toch je beoogde resultaat bereikt?

Leren effectief leiding geven

De aanstormende jonge veertiger die voor het eerst de algemene leiding heeft moet “opeens” ander gedrag ten toon spreiden – heel anders dan hij gewend was: haantjesgedrag afleren, en wijsheid aanleren.

Afgenomen performance

De werkgever constateert afnemende effectiviteit bij een senior manager. De betrokkene zit lange tijd bij het bedrijf en heeft een positie van gewaardeerde expertise bereikt. Het bedrijf wil hem/haar weer in shape krijgen om nog jaren topfuncties te vervullen.

“Slijtage”

Na 20 jaar bij hetzelfde bedrijf kun je als executive last krijgen van afnemend plezier in je werk. Deze midlife woeling komt bijna bij iedereen vroeg of laat voor. Het is belangrijk om samen met een verstandige coach de oorzaken te ontwarren – en van daaruit je drive en focus te hervinden.

Overwegen van een carrièrestap

In het verlengde van het bovenstaande: eerst vaststellen wat eigenlijk je carrière- en levensdoelen zijn, en bezien of die binnen het bedrijf nog gerealiseerd kunnen worden. Een proces van hoofd én hart!

 

Perspectief voor Partners

Eenzame loopbaanontwikkeling heeft van tijd tot tijd ondersteuning nodig

Een loopbaan in een firma van professionals (accountants, advocaten, fiscalisten, management consultants) verschilt wezenlijk van een loopbaan in het bedrijfsleven. Er is nauwelijks hiërarchie, en vóórdat je partner wordt geldt er eigenlijk maar één principe: up or out.

Voor een beginnende medewerker is het doel duidelijk: partner worden. Daarna – je bent dan zo’n 35 à 40 jaar oud – is het doel of perspectief minder duidelijk.

Toch sta je als professional bloot aan dezelfde krachten als elders in de maatschappij: je wilt of moet lang blijven doorwerken, je wilt een leven lang leren, je wilt je blijven ontwikkelen en last but not least: je wilt van tijd tot tijd nieuwe dingen doen, een wending in je werkend leven aanbrengen.
Je moet daarom als partner steeds nieuwe doelen blijven stellen. Van tijd tot tijd je wensen herijken. En steeds ijverig en zorgvuldig naar je doelen toe blijven werken.

In je loopbaanontwikkeling sta je er alleen voor. Je firma heeft over het algemeen geen middelen om je te ondersteunen in dit proces. QUIST biedt firma’s van professionals tailormade programma’s aan.

 

Onboarding coaching

Een goede start als nieuwe baas

Na een grondig selectieproces begin je aan je nieuwe uitdagende baan. Je wilt zo snel mogelijk operationeel zijn en succesvol kunnen functioneren. Het starten in een toppositie, waarbij er veel vertrouwen in je wordt gesteld, is al een uitdaging op zich. Voor jou als nieuwe executive is het belangrijk om te luisteren, vragen te stellen, de cultuur van het bedrijf te leren kennen. Tegelijkertijd moet je wèl een visie hebben, richting geven en ook nog medewerkers kunnen enthousiasmeren. Vanaf dag één verwacht iedereen dat je je als baas gedraagt.

De eerste zes tot negen maanden in je nieuwe baan zijn vaak de master proof. Gaat het goed, dan is de kans op succes groot, maar gaat het verkeerd, dan is de kans op een dramatische afloop nog groter. Maar hoe maak je een goede start? Wat moet je doen en wat moet je vooral niet doen? Wat zijn de grootste risicofactoren?

Welke keuzes je ook maakt: jij moet de regie nemen en direct gezien worden als de leider. Om in deze periode zo effectief mogelijk te zijn zal je al je denkkracht en wendbaarheid in moeten zetten.
Je onboarding coach is hierbij je partner in de coulissen, een bondgenoot in een vooralsnog eenzame situatie. Je coach is een ervaringsdeskundige die je kunt vertrouwen en die je waar nodig een (kritische) spiegel voorhoudt. Iemand die je uit de dagelijkse ‘heat of the kitchen’ haalt.
Hij of zij heeft (uit eigen ervaring op bestuursniveau én uit de literatuur) zicht op de belangrijkste aspecten van onboarding, van de succesfactoren en van de valkuilen.

Het is een instabiel evenwicht tussen daadkracht en kennismaking. Hierin verantwoord en effectief opereren is lastig. Jij moet hierin keuzes maken, vanaf het begin. Je moet doorlopend grote en kleine beslissingen nemen. Je staat er alleen voor, omdat je nog geen tijd hebt gehad om medestanders te vinden. Er zijn valkuilen die je moet zien én vermijden. Om je hierin te ondersteunen biedt QUIST je onboarding coaching aan.

On boarding coaching vóór de eerste werkdag

Idealiter begint on boarding coaching vóór de eerste werkdag. Je bespreekt met je coach hoe je een goede en impactvolle start kan maken bij de nieuwe organisatie, snel voortvarend kan zijn en gestelde doelen kan bereiken. Je onboarding coach is een objectieve bron van informatie en klankbord om je als de nieuwe leider te helpen de culturele nuances te begrijpen, om sleutelfiguren te herkennen en potentiële uitdagingen en ontwikkelingsgebieden te zien, zelfs vóór de werkelijke startdatum.