Onze raad functioneert prima

ONZE RAAD FUNCTIONEERT PRIMA

Deze bundel, gevuld met ervaringen uit de evaluatie van besturen en toezichthouders hebben wij onlangs gepubliceerd. Een kritische externe evaluatie van Raden van Commissarissen blijkt nodig. De bundel is herkenbaar, verhelderend en biedt inspiratie voor een frisse blik op het bestuur.

 

Zelfevaluatie raad van toezicht

‘Onze raad functioneert prima’ is een veelgehoorde opmerking in de eerste gesprekken bij board evaluation. Toch blijkt na afloop van verschillende evaluaties dat de exercitie zowel nuttig als nodig is. En dat is het ook. Niet voor niets schrijven veel codes voor dat toezichthouders periodiek hun functioneren moeten (laten) evalueren. Het is dé manier om beter zicht te krijgen op zowel het individuele gedrag als op de groepsdynamiek. Dit is de sleutel tot werkelijke verandering.

Patronen bij bestuurders en toezichthouders

Omdat wij vaak met bestuurders en toezichthouders spreken, zien we bepaalde patronen, die zij zelf niet ervaren. Want wat aan tafel, in de vergaderingen en in de verhoudingen gewoon wordt gevonden, strookt vaak niet met de werkelijkheid buiten de vergaderzaal.

Waar zit `m dat in? En belangrijker: hoe krijg je een realistischer beeld van je eigen functioneren?
De tien in dit boekje gebundelde ervaringen geven antwoord op deze en andere vragen. En wie weet, inspiratie voor een frisse blik op uw raad of bestuur.

Met plezier sturen wij u een exemplaar van ‘Onze raad functioneert prima’ toe.
Bel met Saskia Hooft of mail haar.
T 020 218 44 66
E info@quistleadinghumans.nl