Board Evaluation

BOARD EVALUATION – DE TOP ZET DE TOON

Een goed functionerende top is essentieel voor het succes van een organisatie. Hoe evident dit ook klinkt, vanzelf ontstaat de optimale samenstelling en samenwerking zelden. Bovendien verlangt nieuwe wet- en regelgeving om professionalisering van het toezicht. Het is altijd lastig om op geloofwaardige wijze je eigen functioneren te evalueren. Een objectieve externe evaluatie kan uitkomst bieden.

QUIST Board Evaluation richt zich op de hoogste organen in een organisatie (raad van bestuur, raad van commissarissen, raad van toezicht). In een evaluatie is aandacht voor de onderlinge verhoudingen en voor de benodigde vakkennis. Naast deze samenwerking evalueert QUIST de interactie met de raad van bestuur.

Onze focus ligt op het naar boven halen van verbeterpunten, zo nodig in een actielijst met concrete doelen en deadlines. Een raad leert van het evalueren en past zijn werkwijze daar op aan.

De 4 stappen van Board Evaluation

Onze evaluatiemethode is gestoeld op de drie eenheid hoofd, hart, buik. Het hoofd staat voor de ratio, het hart voor het gevoel, de buik voor het geweten. Deze aanpak resulteert in een even zakelijk als menselijke kijk op het functioneren van het individu en de groep.
Board Evaluation: een even zakelijke als menselijke kijk

1. Fact finding

Samen met de opdrachtgever bepalen we de deelnemers aan de evaluatie. Zij ontvangen een gevalideerde vragenlijst. De uitkomst van de vragenlijst worden in individuele gesprekken besproken met alle direct betrokkenen.

De voorzitter van het bestuur is normaal gesproken voor ons de centrale persoon in dit evaluatieproces. Met hem/haar bespreken wij de procedure en het doel dat het bestuur voor ogen staat. Ook horen wij graag welke gevoeligheden er spelen en welke aspecten bijzondere aandacht verdienen.

2. Feedback

De kern van de evaluatie bestaat uit een feedbackgesprek met de voorzitter van de Raad. Vanzelfsprekend kan dit op verzoek een collectief gesprek worden met de leden van de RvC/RvT en (eventueel later) van de RvB.

3. Rapportage board evaluation

We vatten onze bevindingen en adviezen in een rapport samen. Deze samenvatting is onderwerp van een collectief gesprek met de Raad. Een mogelijke begeleiding door QUIST bij de implementatie van de bevindingen en adviezen, hoort niet bij het Board Evaluation-traject.

4. Duur

De Board Evaluation neemt ongeveer twee maanden in beslag.

We hebben besturen en raden begeleid van (beursgenoteerde) ondernemingen en non-profit organisaties.

Onze Board Evaluators

Onze evaluatoren hebben hun sporen ruimschoots verdiend in bedrijfsleven, consultancy en advocatuur. Daarnaast zijn het ervaren bestuurders en toezichthouders. Deze ervaring zetten zij in bij Board Evaluation.

Onze raad functioneert prima

Onze raad
functioneert
prima

Omdat wij vaak met bestuurders en toezichthouders spreken, zien we bepaalde patronen die zij zelf niet ervaren. Want wat aan tafel, in de vergaderingen en in de verhoudingen gewoon wordt gevonden, strookt vaak niet met de werkelijkheid buiten de vergaderzaal. Waar zit ‘m dat in? In dit boekje zijn onze ervaringen gebundeld. We geven antwoord op deze en andere vragen. En wie weet geeft het u inspiratie voor een frisse blik op uw raad of bestuur. Wij sturen u met plezier een exemplaar van ‘Onze raad functioneert prima’ toe.

Bel of mail hiervoor met Saskia Hooft.

T 020 218 44 66
E info@quistexecutivecoaches.nl