Zelfevaluatie RvC - men keurt nog te vaak eigen vlees

HET KEUREN VAN VLEES

‘Onze raad functioneert prima’, horen wij vaak als wij met een organisatie nut en noodzaak bespreken van ondersteuning bij zelfevaluatie. ‘Wij hebben dat vorig jaar zelf nog met elkaar geconstateerd!’ Maar hoe geloofwaardig is dit?

 

Jarenlange ervaring met Board Evaluation leert dat zelfs bij de ‘prima’ functionerende raden er altijd nog flinke verbeterpunten zijn. Alle besturen en raden die wij hebben ondersteund bij hun zelfevaluatie, komen dan ook unaniem tot de conclusie dat het een nuttige en nodige exercitie was. Het maakt het onbespreekbare bespreekbaar. Waar komt die discrepantie vandaan?

Wij zien verschillende oorzaken. Veelal zijn bestuurders en toezichthouders leidinggevende personen die niet altijd gewend zijn om door een ander beoordeeld te worden. Onbekendheid, onwennigheid en onzekerheid spelen zeker een rol. Het onderwerp en de aanpak van zelfevaluatie is relatief nieuw. Je weet wel waar je aan begint, maar niet waar het toe leidt. Er kan ook politiek in het spel zijn en bescherming van belangen. In dat geval liever geen pottenkijkers waar niemand op zit te wachten.

Vooropgesteld, veel besturen en raden functioneren inderdaad prima. Hoe dat komt is ook een interessante vraag. Wat zijn de bouwstenen van dit succes? Wil je goed blijven functioneren, dan is het zaak om die te kennen. En ermee rekening te houden, bijvoorbeeld bij nieuwe benoemingen.

Waar het om gaat is dat de raad tot een eerlijk en goed beeld van zijn eigen functioneren komt. Wat gaat goed en wat kan er beter? Het invullen van vragenlijsten geeft een helder beeld, maar is niet voldoende. Het inkleuren van dat beeld is minstens zo belangrijk. En dat kan alleen in een open maar door externen ondersteunde toetsing van het functioneren. Zo weet je 100% zeker dat het eigen vlees geloofwaardig gekeurd wordt.
Overigens doen wij ons werk bij QBE erg goed (vinden wijzelf).

Dit is de laatste `ervaring` uit de bundel `Onze Raad functioneert prima`. De afgelopen 10 weken publiceerden wij 10 ervaringen opgetekend in de board room. Allen na te lezen op onze pagina Actueel.

QUIST ondersteunt besturen en toezichthouders bij hun zelfevaluatie. Bij het beoordelen en verbeteren van de uitoefening van hun taak en invulling van hun rol. Individueel en collectief. Door kundige evaluatoren die uit eigen ervaring weten voor welke dilemma`s je als bestuurslid en toezichthouder kunt komen te staan en die weten welke lastige beslissingen er soms genomen moeten worden.
Omdat wij vaak met bestuurders en toezichthouders spreken, zien we bepaalde patronen, die zij zelf niet ervaren. Want wat aan tafel, in de vergaderingen en in de verhoudingen gewoon wordt gevonden, strookt vaak niet met de werkelijkheid buiten de vergaderzaal.

Waar zit `m dat in? En belangrijker: hoe krijg je een realistischer beeld van je eigen functioneren? Tien ervaringen zijn gebundeld in het boekje `Onze raad functioneert prima` en geven antwoord op deze en andere vragen. En wie weet, inspiratie voor een frisse blik op uw raad of bestuur.

Wilt u de bundel ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@quistleadinghumans.nl of bel naar 020 218 44 66.