Je nek uitsteken - niet stilstaan. Risico nemen zodat carrières niet stilstaan

JE NEK UITSTEKEN, NIET STILSTAAN

Eerder stelden wij u voor aan vier coaches bij QUIST. Zij begeleiden executives bij kwesties die door de dagelijkse werkzaamheden nogal eens onvoldoende aandacht krijgen. Ditmaal delen Maurits de Brauw, Pamela Boumeester, Jan Berent Heukensfeldt Jansen en John Jaakke hun ervaring met risico en twijfel.

Je nek uitsteken – niet stilstaan

Heukensfeldt Jansen heeft in zijn carrière risico’s genomen, maar waar mogelijk ‘altijd gecalculeerd’. Jaakke beaamt dat risico’s onderdeel zijn van het professionele leven. ‘Dat is niet erg’, want ze zorgen ervoor dat een carrière niet stilstaat.

Twijfels zijn er altijd

Twijfels waren er natuurlijk ook. Dit is echter niet problematisch weet Heukensfeldt Jansen, ‘wanneer kwetsbaarheid wordt getoond vanuit kracht en niet vanuit zwakte’. Twijfels zullen altijd bestaan, maar een executive moet daar niet onzeker van worden. Door twijfels te uiten vanuit kracht, ontstaan interessante discussies die leiden tot groei. Een risico in Heukensfeldt Jansen’s carrière lag in het verlaten van de verzekeringssector. Aan het besluit tot het leiden van team ABN-AMRO op weg naar de Volvo Ocean Race 2005-2006 gingen veel twijfels vooraf. Na deze uit te spreken, bleek zijn ambitie voor de uitdaging groter dan de zekerheid van het vertrouwde.

Ook Jaakke verliet het vertrouwde toen hij werd gevraagd voorzitter te worden bij Ajax. Hoewel het voorzitterschap uitdagingen met zich meebracht, zoals de bijbehorende druk en publiciteit, was de periode mooi en leerzaam. Ja-zeggen tegen de functie was een risico, maar Jaakke weet dat ook ‘nee’ risico’s met zich meebrengt, zoals carrièrestilstand.

Boumeester spreekt minder over risico’s, maar liever over mogelijkheden. Door te onderzoeken waar mogelijkheden liggen in plaats van moeilijkheden kan een executive stappen zetten. Echter, ‘zonder geluk vaart niemand wel’. In dit opzicht zullen er dus altijd risico’s zijn, maar het is zinvoller na te denken over wat wel mogelijk is dan wat niet.

Door na het nemen van risicovolle besluiten waaraan twijfel vooraf ging te reflecteren zal een executive, ongeacht de uitkomst, altijd groeien.

De coaches vormen de Inner Circle van QUIST Executive Coaches.