Rijke carrière met perspectief vereist variatie en focus - QUIST coaches

EEN RIJKE CARRIÈRE MET PERSPECTIEF

Op belangrijke momenten in de carrières van executives biedt QUIST hen ondersteuning. QUIST onderscheidt zich met zijn coaches. In een serie van drie artikelen delen vier van de coaches (Maurits de Brauw, Pamela Boumeester, Jan Berent Heukensfeldt Jansen en John Jaakke) aan de hand van verschillende thema’s hun persoonlijke ervaringen. Want, het zijn juist deze ervaringen die hen in staat stellen executives sturing te bieden om het beste in zichzelf naar boven te halen.

 

Een rijke carrière met perspectief vereist variatie en focus

De Brauw had een succesvolle carrière bij Shell, PGGM en Movir. Hij wist verschillende functies zo in te richten dat hij het plezier in zijn werk hield. ‘Een kwestie van perspectief’, aldus De Brauw. Perspectiefwisseling is bijvoorbeeld zichtbaar in de ongebruikelijke overstap in 2001 naar de Algemene Rekenkamer. Als secretaris bekeek De Brauw de publieke organisatie vanuit een bedrijfseconomisch perspectief. Verrijkend voor eigen ontwikkeling en daarnaast voor de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

Boumeester praat mee over het verleggen van perspectieven. Ze was jarenlang werkzaam bij de NS in verschillende leidinggevende functies – een bedrijf met een moeilijke reputatie. Boumeester zag echter vooral hoe de complexiteit van de organisatie en de kijk van buitenaf op het bedrijf een uitdaging leverden en daarmee het werk interessanter maakten. Voor het bekijken van zaken vanuit verschillende perspectieven is het belangrijk jezelf als executive breed te ontwikkelen.

Dit ziet ook Heukensfeldt Jansen. ‘Een uitgebreide gereedschapskist vergroot de mogelijkheid te kunnen kiezen sterk’. En dat is weer van belang bij functiewisselingen. Wisselingen had Heukensfeldt Jansen veel. Hoewel hij meer dan vijfendertig jaar in de financiële dienstverlening werkzaam was – in leidinggevende functies bij Nationale Nederlanden, ABNAMRO en Deutsche Bank – zat hij nooit langer dan vier jaar in dezelfde functie. Heukensfeldt Jansen bleef zichzelf op deze wijze opleiden en uitdagen. Hierbij bleek van belang het doel niet uit het oog te verliezen door te veel zijpaden in te slaan.

Jaakke daarentegen oefende als partner bij Van Doorne meer dan twintig jaar hetzelfde vak uit. Hij bleef geïnspireerd door telkens naar iets nieuws te streven en zichzelf daarmee uit te dagen, bijvoorbeeld door middel van het voorzitterschap bij Van Doorne. Toen Jaakke het gevoel kreeg dat zijn ontwikkeling stil stond, werd de voldoening in zijn werk minder en sloeg hij een nieuw pad in.

Ook Boumeester maakte de bewuste keuze de NS te verlaten. De reden komt overeen: ‘de gelegenheid om een volgende stap te zetten miste’. Geen makkelijke keuze, maar weloverwogen.

Door perspectieven te verleggen en te blijven zoeken naar uitdaging behoudt een executive de voldoening in zijn werk waardoor hij naar beste potentie kan functioneren.

Dit het eerste artikel uit een serie van drie over de ervaringen van onze executive coaches.