John Jaakke over de evaluatie van toezichthouders

JOHN JAAKKE OVER EVALUATIE TOEZICHTHOUDERS

QUIST publiceert bundel “Onze Raad Functioneert Prima”, in gesprek met John Jaakke over de evaluatie van toezichthouders.

 

Hoe functioneren toezichthouders in de praktijk?

In de zojuist uitgebrachte bundel “Onze Raad Functioneert Prima” legt John Jaakke, in samenwerking met Floris Recourt, veelvoorkomende problemen in bestuursraden bloot. Jaakke is een van de evaluatoren bij QUIST Board Evaluation, waar hij toezichthouders een spiegel voorhoudt. En dat is nodig. Want ook aan een ‘prima’ functionerende raad blijkt in de praktijk nog veel te verbeteren. Voor de bundel stelde Jaakke zichzelf de vraag wat nu de rode draad is geweest in zijn ervaring als evaluator, maar ook als commissaris zelf. Het antwoord daarop wordt door middel van tien veelvoorkomende patronen besproken.

“Het gaat uiteindelijk om gedrag”

Sterk veranderde opvattingen ten opzichte van het ondernemingsbestuur en –toezicht hebben geleid tot een impuls op professionalisering van de toezichthouders. Hierbij wordt, niet onbegrijpelijk, veel aan regelgeving gehecht. Er is een toename van codes en wetgeving. ‘Goed’ vindt Jaakke, ‘maar het is een illusie te denken dat alleen wetgeving het panacee vormt voor heersende problematiek in besturen’. Uit zijn ervaring blijkt dat het uiteindelijke slagen of falen van een raad bepaald wordt door het gedrag van diens leden. ‘Gedragingen, zowel goed als slecht, zijn de belangrijkste factoren voor het functioneren van de raad’, aldus Jaakke.

Het doorbreken van patronen

QUIST Board Evaluation legt gedrag bloot waardoor besturen beter zicht krijgen in hun eigen functioneren. Op deze wijze kan werkelijke verandering plaatsvinden. Zaken die in de Board Evaluation naar boven komen, variëren van het spelen van machtspelletjes, tot het elkaar aanspreken op handelen en nalaten, tot het stellen van weinig spannende agenda’s. Mensen zijn uniek, maar de evaluaties laten zien dat de situaties waarin zij zich bevinden dat niet zijn. Door middel van het evaluatieproces worden repeterende patronen onderkend. Deze kunnen vervolgens worden doorbroken. Jaakke ervaart dat door een positief kritische blik van buitenaf de uitoefening van de taken van besturen en toezichthouders alsmede de invulling van hun rol verbetert. Regelgeving is hierbij van secundair belang. Beter zicht op de individuen, hun gedrag en de groepsdynamiek binnen de raad zijn primair.De bundel eindigt met een knipoog: ‘Overigens doen wij ons werk bij QBE erg goed (vinden wij zelf).’ Als antwoord op de vraag hoe dit extern getoetst is, benadrukt Jaakke de feedback uit eerdere evaluaties, de beoordeling daarvan door opdrachtgevers en de herhaling van opdrachten. QUIST Board Evaluation wordt dus getoetst door de markt.

QUIST

QUIST is een bureau dat sinds 2000 directeuren en professionals ondersteunt bij transitiemomenten in hun carrière. Naast de genoemde Board Evaluation biedt QUIST coaching bij gedwongen vertrek en analyses ter verbetering van het huidig functioneren. John Jaakke is evaluator en coach bij QUIST. Hij heeft ruim 23 jaar ervaring in de advocatuur en verschillende bestuursfuncties.

De bundel “Onze Raad Functioneert Prima” is te bestellen via Saskia Hooft van QUIST.