Perspectief voor Partners

Perspectief voor Partners

Eenzame loopbaanontwikkeling heeft van tijd tot tijd ondersteuning nodig

Een loopbaan in een firma van professionals (accountants, advocaten, fiscalisten, management consultants) verschilt wezenlijk van een loopbaan in het bedrijfsleven. Er is nauwelijks hiërarchie, en vóórdat je partner wordt geldt er eigenlijk maar één principe: up or out.

Voor een beginnende medewerker is het doel duidelijk: partner worden. Daarna – je bent dan zo’n 35 à 40 jaar oud – is het doel of perspectief minder duidelijk.

Toch sta je als professional bloot aan dezelfde krachten als elders in de maatschappij: je wilt of moet lang blijven doorwerken, je wilt een leven lang leren, je wilt je blijven ontwikkelen en last but not least: je wilt van tijd tot tijd nieuwe dingen doen, een wending in je werkend leven aanbrengen.
Je moet daarom als partner steeds nieuwe doelen blijven stellen. Van tijd tot tijd je wensen herijken. En steeds ijverig en zorgvuldig naar je doelen toe blijven werken.

In je loopbaanontwikkeling sta je er alleen voor. Je firma heeft over het algemeen geen middelen om je te ondersteunen in dit proces. QUIST biedt firma’s van professionals tailormade programma’s aan.

Voor                                            prepensioen partners

Of je nu accountant, advocaat of fiscalist bent: het speelt overal. Iedereen worstelt ermee, maar slechts weinigen doen er iets aan. Je weet dat je op je 60ste (bij sommige firma’s op je 62ste – de afspraken verschillen per firma) verplicht afzwaait als partner. Je weet ook dat je dan nog energiek en levenslustig zal zijn. Professioneel op de top van je kunnen, bereid en in staat tot topprestaties.

Het zwarte gat, beginnersfouten

De eisen die je werk stelt maken het lastig om structureel tijd in te ruimen voor het overdenken van deze kwestie. Als partner dender je door met het dagelijks werk, zonder je voor te bereiden op je onvermijdelijke vertrek bij 60 jaar. Je ziet veel van je collega’s belanden in een zwart gat, onbeholpen opereren in de voor hen onbekende arbeidsmarkt, beginnersfouten maken. Uit trots en onbekendheid geen hulp willen accepteren.

Belang voor de organisatie dat partners na vertrek goed landen

Als werkgever moet je dit vóór willen zijn. Je hebt belang bij good leavers die immers ambassadeurs voor je blijven. De zittende populatie van jongere partners heeft baat bij de wetenschap dat er leven is na je loopbaan bij de huidige firma. Rolmodellen in de vorm van vertrokken partners die elders goed terecht gekomen zijn helpen hierbij.

Voor                                            mid-career partners

Juist de mid-career partner heeft het zwaar: je hebt zo’n 15 à 20 jaar keihard gewerkt om te komen waar je nu bent. Full partner, op de top van je professie, gerespecteerd door cliënten, medewerkers en peers. Privé in de spitsuur fase van je leven. Materieel geslaagd – maar wil je nog 20 jaar door op dit pad? Wat moet er gebeuren om dit werk en dit leven aantrekkelijk te laten blijven? Juist om de écht belangrijke elementen van je leven zo te houden als ze zijn, moet je soms flinke veranderingen (durven) aanbrengen.

Een persoonlijke transformatie

Met een coach aan je zijde heb je een extern klankbord die geen ander belang heeft dan jou te ondersteunen in je loopbaanontwikkeling. Het stellen van nieuwe doelen en werken aan het behalen daarvan.
In feite begeleiden wij je in de belangrijke persoonlijke transformatie: naar een andere invulling van je taken en verantwoordelijkheden, naar beter functioneren binnen de huidige werkkring, of naar een betere harmonie en evenwicht door het hervinden van je eigen bronnen en drijfveren.

QUIST Perspectief voor Partners programma

Het programma kan ingericht worden volgens de wensen van de organisatie. Kenmerken zijn meestal:

  • doel is de partner de regie te laten (her)nemen van zijn/haar werkend leven
  • wordt aangeboden aan alle partners binnen een bepaalde leeftijdscategorie; deelname moreel, maar niet officieel verplicht
  • een plan maken voor de komende jaren binnen deze organisatie: wat ga je (nog) presteren, waaruit zal je bijdrage met name bestaan?
  • een plan maken voor je leven en werk na je 60ste (alleen voor de prepensioen partners)
  • een serie gesprekken met een van onze coaches
  • soms: het inzicht dat eerder vertrekken beter is, omdat je tot het inzicht komt dat je persoonlijke doelen beter op een andere manier verwezenlijkt kunnen worden. Voor oudere partners: het inzicht dat de plannen die je maakt voor na je 60ste zo aantrekkelijk zijn, dat je daar eerder mee wilt beginnen
  • soms: een psychologische assessment (omdat die aanknopingspunten geeft bij het plannen maken)

 

Tijdsduur

Een individueel coaching traject zal, afhankelijk van de wensen van de werkgever, een duur hebben van circa een jaar. In die periode zal een tevoren vastgestelde serie coaching gesprekken plaatsvinden. In onze ervaring zijn er ongeveer 10 gesprekken nodig om het proces tot een goede afronding te brengen. Het kost tijd om je als professional los te laten komen van het hier en nu, en te brengen tot een werkelijke reflectie over jezelf en je toekomst.