Executive Coaching – beter functioneren als persoon en als professional

Executive coaching – beter functioneren als persoon en als professional

De vraag naar executive coaching groeit. Alles gaat tegenwoordig snel en nieuwe technologie maakt de wereld steeds kleiner. Ongemerkt doet dat wat met ons. Als je vraagt hoe het met iemand gaat, dan is ‘druk’ altijd het antwoord. De lat ligt hoog, de boog is voortdurend gespannen, zeker aan de top. Maar harder werken is niet slimmer werken. We nemen geen tijd meer voor reflectie en introspectie. Voornamelijk om die reden schakelen directies, top-executives en CEO’s in toenemende mate executive coaches in.

Maar wat is nou eigenlijk executive coaching? Wanneer is executive coaching zinvol? Wat bereiken we er mee? Hoe herken je een goede executive coach? Hoe ziet een executive coaching traject er uit? Je leest het allemaal op deze pagina.

“Werkt executive coaching? Ja.
Goede coaches leveren echt een belangrijke dienst.
Ze vertellen je de waarheid als niemand anders dat doet.”
Jack Welch, ex CEO General Electric

Wat is nou eigenlijk executive coaching?

Executive coaching, een nuttig instrument

Executive coaching: executives (directieleden, topmanagers, bestuurders, DGA’s, key managers, partners, toezichthouders en commissarissen) helpen omgaan met hun vraagstukken en dilemma’s, waardoor ze beter functioneren als persoon en als professional.

Het is een nuttig instrument om in te zetten in een groot aantal situaties waar je als executive je in je carrière voor gesteld ziet. Het coachingproces helpt je jouw visie op werk en leven significant te verbeteren, terwijl je jouw potentieel beter weet te ontsluiten. Coaching is een van de meest effectieve manieren om je welzijn en je prestaties te verbeteren. Dit geldt voor topsporters, maar ook voor top-executives.

Cases

Onderstaande voorbeelden tonen situaties waarbij executive coaching kan inspireren, helderheid kan brengen en kan helpen een leidraad te ontwikkelen.

Een executive coach aan je zijde in een eenzaam proces

Als top executive word je geconfronteerd met momenten in je carrière waarop zaken niet meer vanzelf gaan. Je klom vlot omhoog in de corporate hiërarchie. Tot nu toe gingen alle stappen immers vanzelf? En je moet toch zeker je eigen broek wel op kunnen houden? Na jaren van vooruitgang lijken status quo en toekomst plotseling niet meer vanzelfsprekend. In je functie wordt veel van je verwacht, maar verdere persoonlijke en professionele groei lijkt te stuiten op zichtbare en onzichtbare barrières. Je moet doelen en ambities heroverwegen of bepalen hoe je volgende carrièrestap eruit moet zien. Je wilt het beste uit jezelf halen, binnen of buiten je huidige omgeving. Het is lastiger om iemand te vinden waarmee je vrijuit kunt praten. Wat is wijsheid? Hoe kom je hier uit?

Je zit helemaal op je plek, maar loopt tegen allerlei grenzen op

Ook als je prima op je plek zit, kun je tegen barrières aanlopen. Je bent een gerespecteerde professional. De organisatie waaraan je leiding geeft stelt hoge eisen. Eisen die ook nog aan verandering onderhevig zijn. Je moet je steeds blijven ontwikkelen. Hoe zet je je kwaliteiten en talenten effectiever in? Hoe krijg je alle stakeholders mee met je visie? Hoe houd je balans tussen delegeren en controleren? Hoe ga je om met veranderende krachtenvelden en eisen die je omgeving stelt?

Je werk geeft je minder energie dan je erin stopt

Als executive sta je er vaak alleen voor. Temidden van de dagelijkse druk van het werk is er vaak onvoldoende aandacht voor belangrijke kwesties van een andere orde: vragen over leven, werk en functioneren. Zonder het te beseffen ben je na jaren op een plek terecht gekomen die je niet meer past. Met veel goede energie en ambitie pak je, zoals je altijd gedaan hebt, alle klussen aan. Maar het lijkt wel alsof de magie is uitgewerkt. Het gaat niet meer vanzelf, je verliest het plezier in je werk. Je bent minder effectief. Waarschijnlijk is er meer aan de hand dan een tijdelijke dip. Je bent op een plek terecht gekomen waar je niet past. Wat moet je doen? Weet je wel wat je wilt?

“Een carrière op topniveau kent pieken en dalen.
Succes behalen in een werkend leven vereist veel toewijding, hard werken, kennis en kunde, maar ook geluk.
Wanneer het geluk tijdelijk ontbreekt
kan de frisse blik van een betrokken en ervaren outsider helpen.”

Jan Quist, oprichter van QUIST Executive Coaches

 

Je hebt promotie gemaakt naar een uitdagend niveau en loopt tegen allerlei barrières op

Een volledig andere situatie: als executive ben je beland op een voor jou nieuw niveau in de organisatie, waar andere ongeschreven regels gelden, ander gedrag vereist is. Niet voldoen aan die onuitgesproken eisen kan ruis veroorzaken en op den duur conflicten. Je wil doorgroeien, maar ondertussen moet je nog wennen aan die nieuwe setting: je werkomgeving. Hoe ga je daarmee om? En dan is er altijd het werk dat nooit af is – collega’s kloppen maar al te graag aan bij die slimme, ambitieuze jonge professional. Hoe houd je dan de balans? Hoe kun je je staande houden in je nieuwe positie?

QUIST Executive Coaches biedt hulp

In deze situaties kan QUIST je helpen. Wij zijn ervaren coaches die zelf een carrière op het hoogste niveau achter de rug hebben, en weten uit ervaring wat jou drijft. Onze coaching is individueel maatwerk.
Wij bieden een doelgericht traject om helderheid te brengen in existentiële én praktische vragen. Een inspirerend en professioneel klankbord helpt een leidraad te ontwikkelen, waarmee je met hernieuwd zelfbewustzijn en zelfvertrouwen de te volgen koers kan bepalen. Je weet weer wat je wilt en hoe je de zaken gaat aanpakken.

Waarom is er een toenemende vraag naar executive coaching?

Een snel veranderende wereld vraagt om dynamisch leiderschap. Leiders moeten scherp blijven en hebben behoefte aan reflecteren met een onafhankelijk persoon van gelijkwaardig niveau.

De wereld verandert in hoog tempo. Veel verloopt niet meer volgens oude patronen. Aan de top van een organisatie wordt veel van je verwacht. De druk ligt hoog. Het pad wordt smaller, het afbreukrisico groter, de eisen zwaarder. Nieuwe uitdagingen en steeds complexere situaties vragen om durf en creativiteit. Je moet innovatief, inspirerend en toekomstgericht zijn. Je moet zien welke veranderingen nodig zijn, deze in goede banen leiden en duurzame resultaten behalen.

Je kunt daarbij meer dan eens de eenzaamheid voelen die hoort bij het nemen van beslissingen. Onzekerheden bespreekbaar maken is vaak lastig. Dus is het wel zo prettig om iemand aan je zijde te hebben met wie dit wel kan. Of die je een spiegel voorhoudt, want juist bovenaan de hiërarchie zijn er minder mensen die dat doen. In een snel veranderende wereld is een executive coach van niveau die je van repliek dient en een spiegel voorhoudt, belangrijk voor reflectie.

Als executive moet je scherp blijven en reflecteren

Als top-executive heb je veel verantwoordelijkheid. In de dagelijkse druk van het werk is er vaak onvoldoende tijd en aandacht voor belangrijke kwesties: vragen over leven, werk en functioneren. Daarbij is het juist belangrijk te reflecteren, jezelf scherp te houden, inspiratie op te doen en stappen te overwegen voor de toekomst. Met een goede executive coach kom je daar aan toe.

Wanneer is executive coaching zinvol?

Af en toe heb je als executive behoefte aan een reset: bedenken hoe het verder moet, of je wilt of moet blijven waar je nu zit, of juist het roer moet omgooien. Naar een ander bedrijf, of naar een heel andere sector? Meer van hetzelfde, doorgaan op dezelfde weg, maar met nieuwe inspiratie? Of juist je ambities herdefiniëren, een heel andere richting inslaan?
Soms heb je juist ondersteuning nodig om op een hoger niveau te leren acteren, te wennen aan een nieuw type verantwoordelijkheden.

Zowel werkgever als executive zelf kan QUIST benaderen voor een executive coaching traject. Bijvoorbeeld in een van de volgende situaties:

  • Je bent altijd succesvol geweest. Je hebt de top bereikt, maar je komt er achter dat wat je succes heeft gebracht niet meer werkt. Wat is er aan de hand en hoe ga je dit veranderen?
  • Je maakt promotie naar een zwaardere functie of je wilt je daar op voorbereiden. Een positie op een hoger niveau met meer en andere verantwoordelijkheden. Een positie met andere eisen aan je kwaliteiten als leider. Waar begin je? Waar zitten de valkuilen?
  • Je organisatie verandert. Er is een cultuuromslag nodig en een andere stijl van leidinggeven, maar lukt het niet goed. Welke stappen kan je nemen? Welke rol kan je hierin spelen? Waardoor lukt het niet?
  • Je hebt duidelijk behoefte aan een betere balans tussen werk en privé. Hoe kan je dit veranderen?
  • Je moet knopen doorhakken, maar zit met diverse dilemma’s. Je zoekt een onafhankelijk klankbord. Een onafhankelijke kundige coach die dit met je ontrafelt en oplossingen op een rijtje zet. Iemand die snel tot de kern komt en je de waarheid durft te vertellen. Wie kan dat?

Wat bereiken we met executive coaching?

Executive coaching is een proces dat je inzicht geeft en inspireert om je persoonlijke en professionele potentieel te maximaliseren. We beogen nooit om je te veranderen. We willen slechts in je gedrag of houding zodanige verschuivingen laten plaatsvinden dat je je evenwicht hervindt en je in je volle kracht kan ontplooien.

Maar executive coaching is niet vrijblijvend. Het vraagt om betrokkenheid. Lef om je kwetsbaar op te stellen. Commitment om je doel te bereiken. Coaching door QUIST is dan ook alleen geschikt voor je als je bereid bent en in staat bent om je ten volle aan het coachingsproces over te geven. Je moet naar jezelf willen kijken, en bereid zijn te leren.

Executives die door QUIST worden gecoacht ervaren dit als uitermate positief, maar ook uitdagend. Uiteindelijk gaat het om het behalen van positieve resultaten.

De coaching van QUIST is altijd strikt individueel en altijd maatwerk. We werken met gelouterde coaches die weten hoe het voelt om voortdurend ‘aan’ te staan, en wat er nodig is om terug te keren naar jezelf. Je coach werkt nauw met je samen, zodat je de door jou gestelde doelen bereikt.

Executive coaching door QUIST biedt meer: een doelgericht traject om helderheid te brengen in existentiële én praktische vragen. Een inspirerend en professioneel klankbord helpt een leidraad te ontwikkelen, waarmee je met hernieuwd zelfbewustzijn en zelfvertrouwen de te volgen koers kan bepalen. Je weet weer wat je wilt.

Wat is een goede executive coach?

Het succes van executive coaching hangt voor een belangrijk deel af van de kwaliteit van de coach en de klik die je met je coach hebt.

Een goede executive coach is een ervaringsdeskundige die uitstekend aansluit op jou als persoon en op de context en het krachtenveld waarin je werkzaam bent. Hij of zij schakelt net zo snel als jij en kan ingewikkelde materie effectief terug brengen tot de essentie.

Een goede executive coach is een bondgenoot voor je als je er in je loopbaan alleen voor staat.

Maar een goede executive coach durft ook te confronteren en te spiegelen en je daarmee de effecten van jouw gedrag onder ogen te laten zien. Als je hiervoor open staat en je er van bewust wordt, kan je de stap naar verandering maken.

Zo krijg je bij QUIST tijdens ons executive coaching programma altijd een coach op jouw niveau, een gesprekspartner die zelf het klappen van de zweep kent. En die jou helpt de ontwikkeling door te maken die je nodig hebt.

De executive coaches van QUIST zijn mensen die autoriteit hebben – op grond van hun werkervaring in de top van het bedrijfsleven of overheid en op grond van hun ruime blik. Ze zijn bereid en gemotiveerd om hun levenservaring, hun wijsheid en hun kracht te delen met mensen van hetzelfde kaliber. QUIST coaches zijn coach uit overtuiging.

Het executive coaching traject

De inhoud van een QUIST executive coaching traject wordt altijd bepaald door je individuele behoefte, en dus is het maatwerk. Executive coaching trajecten kennen een aantal gemeenschappelijke kenmerken:
– performance-gericht, aan de hand van concrete doelen
– focus op de praktijk, maar soms komen levens- en carrièrevragen aan de orde
– gemiddelde duur 6 maanden
– na intake koppeling aan een van de executive coaches van QUIST

We coachen je totdat je doel bereikt is. Je krijgt bij ons altijd een coach op jouw niveau, een gesprekspartner die zelf het klappen van de zweep kent. Waarmee je een klik hebt en die jou helpt de ontwikkeling door te maken die je nodig hebt.
Executive Coaching bij QUIST wordt altijd afgestemd op jouw specifieke situatie en behoefte, maar bevat in grote lijnen de volgende onderdelen:

1. Bepalen van concrete doelen en verantwoordelijkheden
2. Verkrijgen van zelfinzicht
3. Plannen van coachingtraject
4. Maken van keuzes
5. Integreren
6. Evalueren resultaten

Uniek netwerk op niveau

Je hebt als executive in mindere of meerdere mate een netwerk ontwikkeld. In veel gevallen binnen je eigen studie-, werk- en leefomgeving. Juist in aanvulling op het coachingstraject kan het nuttig en nodig zijn je te bewegen in nieuwe netwerken. Je daar te oriënteren, van nieuwe ideeën te voorzien, nieuwe richtingen aangereikt te krijgen. QUIST beschikt over een kostbaar netwerk van ervaren leiders in vele sectoren van de maatschappij, die je met raad en daad terzijde staan.