Teamcoaching

CREËER EEN KRACHTIG TEAM MET EEN GEMEENSCHAPPELIJK DOEL

Met verschillende persoonlijkheden, inzichten en manieren van zaken doen, is ieder team uniek. Goed samenwerken is binnen veel organisaties vaak lastig. Wil je dat alle leden van jouw team zich oprecht verbinden aan hetzelfde doel? Sneller en tot betere beslissingen komen? Of gewoon beter functioneren? Dat bereik je met teamcoaching.

Teamcoaching – balans tussen samenwerking en tegengas

Een team dat niet goed samenwerkt, heeft nauwelijks slagkracht. Een team waarin niet genoeg tegengas wordt gegeven, roept niet de benodigde spanning op. Of het nu gaat om medewerkers die dagelijks met elkaar te maken hebben, om een raad van bestuur of om een raad van commissarissen, de sleutel tot hecht teamwork is vaak heldere communicatie. De teamcoach werkt aan een open sfeer waarin mensen zich vrij voelen hun mening te geven en open te staan voor inbreng van anderen.

Dit kun je verwachten van teamcoaching

Bij teamcoaching draait het om het verbinden van belangen. De teamleden moeten het samen eens worden over het gezamenlijke doel. Dit betekent echter niet dat iedereen hetzelfde individuele doel heeft, wat vaak gedacht wordt. De QUIST-coach helpt het team met doelen stellen en hiernaar te handelen.

 

De 5 kenmerken van QUIST teamcoaching

1. Teamcoaching door ervaringsdeskundigen

Onze coaches hebben jarenlange ervaring in de top van organisaties. Zij hebben zelf leidinggegeven aan teams en begrijpen waar je in teamverband tegenaan loopt en waarom het soms mis gaat.

2. Betere communicatie en frisse energie

De QUIST-coach leert teamleden om naar elkaar te luisteren zonder star hun eigen mening aan te houden. En hoe je als manager de juiste open sfeer hiervoor kunt creëren.

3. Teamleden die bijdragen aan het resultaat

Het doel van Teamcoaching is dat elk lid van het team optimaal functioneert en zich op waarde geschat voelt. Alleen zo kan het team een positieve bijdrage leveren aan het gezamenlijke doel van de organisatie.

4. Een boeiend beslissingsproces

Voor jouw team is het komen tot een gedragen beslissing straks geen strijd meer. Het proces dat daar aan voorafgaat mag best spannend zijn. Teamleden uiten makkelijker een prikkelende mening en zijn vaardiger in het geven van feedback.

5. Teamcoaching tot het doel is bereikt

Het team wordt gecoacht tot het afgesproken resultaat behaald is.