Onboarding coaching voor senior executives

Onboarding coaching voor senior executives

Na een grondig selectieproces begin je aan je nieuwe uitdagende baan. Je wilt zo snel mogelijk operationeel zijn en succesvol kunnen functioneren. Het starten in een toppositie, waarbij er veel vertrouwen in je wordt gesteld, is al een uitdaging op zich. Voor jou als nieuwe executive is het belangrijk om te luisteren, vragen te stellen, de cultuur van het bedrijf te leren kennen. Tegelijkertijd moet je wèl een visie hebben, richting geven en ook nog medewerkers kunnen enthousiasmeren. Vanaf dag één verwacht iedereen dat je je als baas gedraagt.
Het is een instabiel evenwicht tussen daadkracht en kennismaking. Hierin verantwoord en effectief opereren is lastig. Jij moet hierin keuzes maken, vanaf het begin. Je moet doorlopend grote en kleine beslissingen nemen. Je staat er alleen voor, omdat je nog geen tijd hebt gehad om medestanders te vinden. Er zijn valkuilen die je moet zien én vermijden. Om je hierin te ondersteunen biedt QUIST je onboarding coaching aan.

QUIST onboarding coaching

QUIST is als specialist in Executive Coaching een uitstekende partner voor onboarding coaching. Bij QUIST vinden wij het belangrijk om bij te dragen aan je effectieve start als nieuwe executive. Wij bieden daarom coaching aan door ervaren onboarding coaches die overeenkomstige situaties in hun carrière hebben meegemaakt. Ze hebben net als jij, getwijfeld, gewikt en gewogen en vaak zonder een betrouwbare bondgenoot. Met deze ervaring weten zij als geen ander hoe ze je kunnen coachen in je nieuwe dynamische job.
Onboarding coaching van QUIST zorgt ervoor dat de transitie geen sprong in het diepe is, maar een nieuwe missie waar je als de nieuwe senior executive vol vertrouwen en goed voorbereid een succes van kunt gaan maken.

QUIST onboarding coaching is maatwerk

Vaak zie je dat onboarding coaching wordt aangeboden gedurende de “eerste 100 dagen” van een nieuwe baan. Maar ons onboarding coaching programma wordt op maat ingericht en kent een periode van zes maanden tot een jaar. Gedurende die tijd voer je een aantal gesprekken met je onboarding coach. Doel is om aanpassing aan je nieuwe rol en/of de nieuwe organisatie effectief te laten plaatsvinden en mogelijke risico’s te verminderen. Daarna ben je volledig operationeel. Je hebt valkuilen vermeden en je hebt goede keuzes gemaakt. Je weet dat je positieve waarde toevoegt aan je bedrijf.
Neem voor meer informatie over onze onboarding coaching contact met ons op voor een vrijblijvend intake gesprek.

QUIST gaat verder dan “100 dagen”

De term “eerste 100 dagen” wordt veel gebruikt bij onboarding van een nieuwe executive. “Wat je in je eerste 100 dagen doet, zal absoluut cruciaal zijn voor je succes of falen.” Het aantal managementboeken met 100-dagenplannen voor succes is enorm. De boodschap is steeds hetzelfde: als nieuwe leider heb je een beperkte periode om tot volledige productiviteit te komen en je bent gedoemd als je het niet op tijd haalt.
Maar gegevens uit de praktijk laten zien dat de meeste nieuwe executives veel meer dan 100 dagen nodig hebben om op stoom te komen. Veel leidinggevenden geven aan dat het hen minstens zes maanden kostte om hun volledige potentieel in een nieuwe functie te realiseren. Met onboarding coaching kan dit proces effectiever en zo mogelijk ook wat sneller verlopen.

Wel is het zo dat als er iets misgaat met de arbeidsrelatie, dit in de eerste weken en maanden gebeurt – en overigens in de meeste gevallen voorkomen had kunnen worden. Juist daarvoor bestaat onboarding coaching.

On boarding is niet iets dat zomaar vanzelf gaat. Onderzoek laat zien dat na anderhalf jaar slechts de helft van de benoemde executives de prestaties laat zien die van haar of hem verwacht werden. De tijd is kort, gelukkig langer dan 100 dagen, maar je krijgt vaak niet meer dan anderhalf jaar om het bewijs te leveren. Goede begeleiding door een onafhankelijke coach helpt om die successcore te verhogen.

Onze onboarding coaches

Als nieuwe executive is het prettig om een ervaren onboarding coach in de eerste fase aan je zijde te hebben. Een coach die als geen ander weet hoe het complexe spel gespeeld wordt en met je samenwerkt om het beste uit die beginperiode te halen. De QUIST onboarding coaches zijn zeer ervaren en van hoog niveau. Zij hebben ervaring als topmanager binnen verschillende branches en weten daardoor als geen ander wat deze rol betekent en wat er nodig is om echt verschil te maken.

Klik hier om kennis te maken met onze coaches

Een goede start als nieuwe baas

De eerste zes tot negen maanden in je nieuwe baan zijn vaak de master proof. Gaat het goed, dan is de kans op succes groot, maar gaat het verkeerd, dan is de kans op een dramatische afloop nog groter. Maar hoe maak je een goede start? Wat moet je doen en wat moet je vooral niet doen? Wat zijn de grootste risicofactoren?

Welke keuzes je ook maakt: jij moet de regie nemen en direct gezien worden als de leider. Om in deze periode zo effectief mogelijk te zijn zal je al je denkkracht en wendbaarheid in moeten zetten.
Je onboarding coach is hierbij je partner in de coulissen, een bondgenoot in een vooralsnog eenzame situatie. Je coach is een ervaringsdeskundige die je kunt vertrouwen en die je waar nodig een (kritische) spiegel voorhoudt. Iemand die je uit de dagelijkse ‘heat of the kitchen’ haalt.
Hij of zij heeft (uit eigen ervaring op bestuursniveau én uit de literatuur) zicht op de belangrijkste aspecten van onboarding, van de succesfactoren en van de valkuilen.

Onderdelen QUIST onboarding coaching

Idealiter begint on boarding coaching vóór de eerste werkdag. Je bespreekt met je coach hoe je een goede en impactvolle start kan maken bij de nieuwe organisatie, snel voortvarend kan zijn en gestelde doelen kan bereiken. Je onboarding coach is een objectieve bron van informatie en klankbord om je als de nieuwe leider te helpen de culturele nuances te begrijpen, om sleutelfiguren te herkennen en potentiële uitdagingen en ontwikkelingsgebieden te zien, zelfs vóór de werkelijke startdatum.

Tijdens de QUIST onboarding coaching zullen in ieder geval de volgende aspecten aan de orde komen:

• Wat is de strategie van de nieuwe organisatie

Inzicht in de organisatie is belangrijk. Is er een duidelijke strategie en hoe wordt deze toegepast in de praktijk? Welke plannen liggen er? Hoe verhoud je je daartoe? Wat wil je bijstellen/toevoegen?
Je coach helpt met identificeren van de uitdagingen en doelstellingen binnen de nieuwe organisatie en hoe daar een professioneel en passend antwoord op te geven. Denk ruim voor je in je nieuwe job begint na over de meerwaarde die je gaat bieden aan de organisatie.

• In welke fase bevindt de organisatie zich

Doorgrond zo snel mogelijk in welke strategische fase de organisatie is: snelle groei – turn around – herpositionering – succes bestendigen en uitbouwen. Welke rol moet jij hier in nemen?

• Zorg dat je je breed oriënteert

Haal je informatie niet alleen van het managementteam, de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, maar van alle stakeholders. Luister vooral veel. Laat merken dat je luistert en dat je de input belangrijk vindt voor het formuleren van je strategie en prioriteiten.

Om je on boarding-proces als nieuwe executive succesvol te laten zijn, is het belangrijk ervoor te zorgen dat heel duidelijk is wat de inhoud en parameters van de functie zijn. Een vage opdracht is een bekende valkuil in de eerste maanden van een nieuwe baan. Zorg ervoor dat je precies weet wat er van je wordt verwacht als nieuwe executive.

• Analyseer je nieuwe team

Analyseer je team, de individuele rollen en het functioneren van het team als geheel. Let op politiek.
Wie in een nieuwe baan begint, is zich vaak niet bewust van allerlei kantoorpolitiek en onderhuidse spanningen. Deze kunnen je succes in de beginfase flink frustreren. Misschien had die collega jouw baan gewild, of misschien moet je als vrouw leiding geven aan een team dat moeite heeft met een vrouw als chef. Bereid je voor op allerlei soorten reacties, verandering kan soms erg moeilijk zijn voor bepaalde mensen.

• Presence

Wees bewust zichtbaar in de organisatie en maak een persoonlijke impact. Communiceer je bedoelingen zodat mensen niet speculeren. Definieer je centrale thema/doel/kern: wat heb je straks over 3 à 4 jaar bereikt?

• Zorg voor een goede werk/privé-balans

Je kunt overal je mail openen en beantwoorden, je bent altijd en overal bereikbaar op je mobiel. Zorg voor een juiste werk/privé balans door alles in je agenda te plannen, juist ook privédingen.

Praktische zaken van onze onboarding coaching

On boarding coaching duurt ca 6 tot 9 maanden. Het helder uitgesproken doel van de coach is zichzelf in 9 maanden overbodig te maken. Wij koppelen je aan de voor jou meest geschikte QUIST-coach. Met hem/haar heb je ongeveer zeven gesprekken, waarbij het eerste gesprek bij voorkeur plaatsvindt vóórdat je begint in je nieuwe functie en het laatste na ongeveer negen maanden.

De gesprekken vinden plaats bij de coach of op een andere, in onderling overleg afgesproken plaats. Gesprekken kunnen onbeperkt plaatsvinden. Gezien jouw drukke tijdsbeslag als nieuwe executive is een gesprek eens in de maand meestal realistisch en effectief. In het begin kan de frequentie iets hoger zijn.
Na negen maanden in je nieuwe baan ben je volledig operationeel.

Onboarding coaching outline

1. Ondersteuning in de nieuwe baan

Situationele ondersteuning

Eenzaamheid, eerste maanden
Nog geen bondgenoten binnen nieuwe omgeving
Klankbord om handelen mee af te stemmen
Attitude: vooral luisteren; oordeel en acteren uitstellen

Krachtenveld analyse

Wie zijn je stakeholders? Wie bondgenoten, wie coalitiepartners, wie tegenstanders dan wel vijanden?
Wat verwachten de respectievelijke stakeholders van je? Welke eisen?
Hoe wil je je tot alle respectievelijke stakeholders verhouden?
Hoe is de weg daarheen? Welke stappen?

Wat zijn de gestelde doelen in de baan?

Is er voldoende duidelijkheid? Mee eens? Zo nee: hoe kun je deze bijstellen?

Bedrijfscultuur doorgronden

Stappen plannen

2. Persoonlijke doelstellingen

Eigen doelen stellen – naast de doelen die door het bedrijf/de functie aan je gesteld worden
Waar wil je over 1/2/3 jaar staan?

Wat heb je dan in deze baan bereikt?
Wat heb je in je eigen ontwikkeling bereikt?
Wat heb je aan je CV toegevoegd?

Wat moet over 3 à 5 jaar je volgende stap zijn?

(manage zelf je carrière – niemand anders doet het voor je op dit niveau!)