Executive Coaching

Executive Coaching

Een investering in jezelf

Je staat er als executive (of bestuurder, partner, key manager) alleen voor. Te midden van de dagelijkse druk van het werk is er vaak onvoldoende aandacht voor belangrijke kwesties van een andere orde: vragen over leven, werken en  functioneren.

Soms verlies je je plezier in je werk, je wordt minder effectief, omdat deze vragen en onzekerheid blijven knagen. Je oogst voldoende erkenning en succes, maar je twijfel ondergraaft dit succes.

In andere gevallen gaat het om iets heel anders: je bent beland op een voor jou nieuw niveau in de organisatie, waar andere ongeschreven regels gelden, ander gedrag vereist is. Het niet voldoen aan die onuitgesproken eisen kan ruis veroorzaken en op den duur conflicten.

In alle gevallen geldt, dat je werkgever veel in je heeft geïnvesteerd en je optimaal wil laten functioneren. Ben je in staat om je functioneren op niveau (terug) te brengen en is dit wat je wilt? Weet je wel wat je wilt?

Met hernieuwd zelfbewustzijn en zelfvertrouwen de koers bepalen

Een luisterend oor van een ervaringsdeskundige kan in dergelijke gevallen houvast bieden.
Quist Executive Coaches biedt meer dan dat: een doelgericht traject om helderheid te brengen in deze existentiële én praktische vragen. Een inspirerend en professioneel klankbord helpt een leidraad te ontwikkelen, waarmee je met hernieuwd zelfbewustzijn en zelfvertrouwen de te volgen koers kan bepalen. Je weet (weer) wat je wil.

Het executive coachingstraject

De inhoud van een executive coachingstraject wordt altijd bepaald door de individuele behoefte, en dus op maat ontworpen per specifiek geval.

Kenmerken Executive Coachingstraject

  • performance gericht, aan de hand van concrete doelen
  • focus op de praktijk, maar soms komen levens- en carrièrevragen aan de orde
  • gemiddeld acht gesprekken, duur zes maanden
  • soms is verlenging met eenzelfde periode wenselijk
  • na intake koppeling aan een van de QUIST coaches

Executive Coaching is een nuttig instrument om in te zetten in een groot aantal situaties waar de bestuurder, senior executive, partner, key manager zich in zijn carrière voor gesteld ziet, bijvoorbeeld:

Nieuwe benoeming op topniveau

Coaching in de eerste honderd dagen als CEO, CFO – of een andere rol in de “C-suite”.

De ervaring leert dat het gedrag in de eerste honderd dagen het verschil bepaalt tussen succes of mislukking. Met een QUIST coach aan je zijde stel je de noodzaak uit om bondgenoten te kiezen in de nieuwe omgeving – en kun je verstandige lijnen uitzetten.

Conflict hantering

Een botsing in je werk, bijvoorbeeld met leden van je MT, je Board of met je commissarissen wordt gauw een conflict. Hoe zorg je ervoor dat een zakelijk meningsverschil geen clash wordt? Een confrontatie geen conflict? Terwijl je toch je beoogde resultaat bereikt?

Leren effectief leiding geven

De aanstormende jonge veertiger die voor het eerst de algemene leiding heeft moet “opeens” ander gedrag ten toon spreiden – heel anders dan hij gewend was: haantjesgedrag afleren, en wijsheid aanleren.

Afgenomen performance

De werkgever constateert afnemende effectiviteit bij een senior manager. De betrokkene zit lange tijd bij het bedrijf en heeft een positie van gewaardeerde expertise bereikt. Het bedrijf wil hem/haar weer in shape krijgen om nog jaren topfuncties te vervullen.

“Slijtage”

Na 20 jaar bij hetzelfde bedrijf kun je als executive last krijgen van afnemend plezier in je werk. Deze midlife woeling komt bijna bij iedereen vroeg of laat voor. Het is belangrijk om samen met een verstandige coach de oorzaken te ontwarren – en van daaruit je drive en focus te hervinden.

Overwegen van een carrièrestap

In het verlengde van het bovenstaande: eerst vaststellen wat eigenlijk je carrière- en levensdoelen zijn, en bezien of die binnen het bedrijf nog gerealiseerd kunnen worden. Een proces van hoofd én hart!