Executive Coaching

EEN INVESTERING IN JEZELF

Met Executive Coaching ondersteunt QUIST mensen aan de top van organisaties, of op weg daar naartoe. Het gaat daarbij altijd om positieve verandering: van het gedrag, inzichten en/of overtuigingen. 

 

Executive coaching vraagt moed, bescheidenheid en discipline

Executives die door QUIST worden gecoacht ervaren dit als uitermate positief, maar ook uitdagend. Succesvolle coaching vraagt wel wat van jou als executive. Van de moed om je kwetsbaar op te durven stellen en de bescheidenheid om je een spiegel voor te laten houden, tot de discipline om gericht aan duurzame verbeteringen te werken.

Jij staat centraal

Een QUIST-coach ondersteunt je gedurende het hele traject. De coach zal je uitdagen, inspireren en als dit bijdraagt, putten uit eigen ervaring in de top van het bedrijfsleven. Bovenal creëert je coach een vertrouwelijke omgeving waarin jij en jouw doelen centraal staan.

Wanneer is coaching zinvol?

Zowel de executive zelf als de werkgever kan QUIST benaderen voor een Executive Coaching traject. Bijvoorbeeld in een van de volgende situaties:

  • Je maakt promotie naar een nieuwe rol, of je wilt je daar juist op voorbereiden, op een hoger niveau met zwaardere en andere verantwoordelijkheden en met andere eisen aan je leiderschapskwaliteiten;
  • Je constateert dat je samenwerking met bepaalde stakeholders (bijvoorbeeld
    mede-bestuursleden of toezichthouders) minder effectief is;
  • Je organisatie maakt een verandering door die een andere stijl van leidinggeven van je vraagt;
  • Je bent altijd succesvol geweest en hebt de top bereikt, maar nu constateer je dat wat je succes heeft gebracht niet meer werkt en zelfs een nadeel wordt.

 

 

De 6 stappen van Executive Coaching

Executive Coaching wordt altijd afgestemd op de specifieke situatie en behoefte, maar bevat in grote lijnen de volgende onderdelen:

1. Doel en verantwoordelijkheden vaststellen

Waarom wil je gecoacht worden? Wat is de aanleiding, je beoogde doel en wat zijn je verwachtingen? Wat zijn daarbij jouw verantwoordelijkheden en wat die van je coach?

2. Zelfinzicht verkrijgen

Helder inzicht, in jezelf en je huidige situatie, is essentieel om te kunnen bepalen wat en hoe je wilt veranderen. Een executive coach van QUIST begeleidt je hierin op verschillende manieren, zoals met zelfanalyse, gesprekken,  psychometrische tests en/of 360 graden feedback.

3. Planning

Executive coaching heeft veel kenmerken van een reis. Je weet waar je heen wilt, maar niet wat je onderweg allemaal tegen zal komen. Een duidelijke richting is belangrijker dan een gedetailleerde routekaart, maar uiteindelijk wil je resultaten behalen. Daarom maak je met je coach een gebalanceerd plan waar je telkens op terug kunt grijpen.

4. Keuzes maken

Iedere verandering vereist een bewuste keuze. Welk gedrag of overtuiging wil je je eigen maken? Van welk gedrag neem je afscheid om verder te kunnen groeien? Ook zul je prioriteiten moeten stellen. Niet alles kan tegelijkertijd.

5. Integratie

Hoe integreer je nieuwe inzichten, overtuigingen en gedrag in je dagelijks leven? Welke concrete acties kunnen je helpen om je doelen te bereiken? Wat doe je niet meer? Wat doe je anders? Hoe train en oefen je nieuw gedrag, hoe zorg je dat het beklijft?

6. Resultaten

Uiteindelijk gaat het om het behalen van positieve resultaten. Je QUIST-coach werkt nauw met je samen, zodat je de door jouw gestelde doelen bereikt.