Dorine Wekking: leider moet eigen kracht èn beperkingen kennen

LEIDER MOET EIGEN KRACHT ÈN BEPERKINGEN KENNEN

Net als onze andere executive coaches heeft Dorine Wekking ruime ervaring in de top van het bedrijfsleven. We spraken haar over menselijk leidinggeven, de beste locatie voor een coachingsgesprek en het vinden van je eigen purpose, want een leider moet eigen kracht en beperkingen kennen.

 

De afgelopen jaren bekleedde Dorine de functie van HR directeur bij verschillende multinationals. De overstap naar coach ziet ze als een verdieping van haar vak: ‘Als HR directeur was het onder andere mijn rol om te faciliteren dat medewerkers optimaal kunnen functioneren en voldoening vinden in hun werk. Ik genoot ervan om mee te denken hoe mensen vitaal kunnen blijven. Daarnaast had ik, net als nu, te maken met mensen die gedwongen ontslagen zijn bij reorganisaties. Dat gedeelte van mijn werk voelde, hoe goed de regeling ook was, altijd ‘onaf’ omdat voor mij de begeleiding ophield als de medewerker vertrok. Het interessante van coachen is dat ik nu een langere periode met mensen kan partneren om te komen tot een volgende stap in hun leven en carrière.’

Je eigen purpose vinden

Quist Executive Coaches heeft een gedachtegoed waar Dorine zich goed in kan vinden: ‘Leidinggeven gaat om het ontwikkelen van bewustwording, leiding geven aan jezelf. Weten vanuit welke waarden je wordt gedreven. En bedenken wat je kunt geven, in plaats van wat er voor jou te halen valt.’ De wereld heeft een nieuw soort leiders nodig, aldus Dorine. Menselijke leiders. ‘Authenticiteit is een essentiële eigenschap van een leider. Het is belangrijk om je eigen purpose te vinden zodat je weet hoe je aan een missie of visie van de organisatie kan bijdragen. Goed leiderschap vraagt om het ondersteunen van transformatie bij anderen, maar dat kan alleen als je weet wat je zelf wilt in het leven. En als je je eigen kracht en beperkingen kent.’

Luisteren naar je gevoel

Bij het verdelen van de opdrachten houdt QUIST Executive Coaches rekening met een goede match tussen coach en coachee. Dorine focust in het coachingsproces graag op de emotie: hart, buik en gevoelens. ‘Het is belangrijk om niet alleen beslissingen vanuit je verstand te nemen, maar om juist naar je gevoel te luisteren. Je kunt denken: ‘Ik ben kostwinnaar, ik wil hetzelfde niveau werk en hetzelfde netwerk behouden.’ Dat is een rationeel besluit. Beter is het als je een keuze maakt vanuit de diepte van jezelf. Dan wordt het pas interessant. Wat drijft je? Wat zijn je waarden? Wat is nu écht belangrijk voor je? Wat zijn de consequenties als je je gevoel volgt? En hoe erg zijn die nu eigenlijk?’ Leer als leider je eigen kracht en beperkingen kennen.

De natuur verbindt je met jezelf

Hoe mooi ons pand aan het Concertgebouwplein ook is, wat Dorine betreft hoeft het coachen niet altijd binnen vier muren plaats te vinden: ‘Soms nodig ik een coachee uit om de natuur in te gaan, bijvoorbeeld met een bos- of strandwandeling. Ik merk dat diegene daardoor dichter bij z’n gevoel komt. De stilte van de natuur zorgt ervoor dat mensen zich beter kunnen verbinden met zichzelf. Dat is belangrijk want uiteindelijk moet je je eigen keuzes maken. Een coach heeft geen adviserende rol maar een spiegelende. Mensen weten diep van binnen hun eigen antwoorden wel, maar durven er niet op te vertrouwen. Ik help hen in dat pad. Tegelijkertijd steek ik van ieder traject zelf ook iets op. Elk coachingsgesprek is ook een cadeau voor mij.’