waarom kwetsbaarheid je een krachtige leider maakt

WAAROM KWETSBAARHEID JE EEN KRACHTIGE LEIDER MAAKT

Ben je een effectievere leider als je jezelf kwetsbaar opstelt? Dit was één van de stellingen op ons seminar ‘Op zoek naar de Human Leader’. Het antwoord van het panel – een volmondig ‘ja’ – vond ik niet eens zo interessant. Belangrijker waren de lessen die ze ons meegaven over hoe je als leider je kwetsbaarheid in kunt zetten. Die lessen deel ik hier graag.

 

Geef veel van jezelf

De nieuwe generatie vraagt om een leider met uitstekende sociale skills. Een leider die meer bezig is om verbinding te maken met zijn mensen, dan met zichzelf. En verbinding maken kan alleen als je veel van jezelf geeft. Geef je oprechte aandacht, je eerlijke mening of deel persoonlijke informatie. Een muur om je heen bouwen werkt niet. Je deur openhouden wel.

Gun je medewerkers succes

Voor leiders van nu is niet meer de carrière met doel, maar een vervuld leven. Zo’n instelling maakt kwetsbaar maar heeft ook een positief effect op de mensen om je heen. Want vervulling is ook: je team tot bloei zien komen. Een mentorfunctie op je nemen. Jouw normen en waarden als leider overgeven aan je medewerkers door jezelf niet altijd voorop te stellen. En zo nodig als de wind onder hun vleugels functioneren.

Blijf verwondering houden

Hoe langer je als leider aan de top functioneert, hoe eerder je geneigd bent om situaties op dezelfde manier aan te pakken. Of om minder geïnteresseerd om je heen te kijken. Terwijl the magic happens als je juist eens iets anders doet dan normaal. Ook dat is je kwetsbaar opstellen: een nieuwe manier van werken uitproberen die zich nog niet bewezen heeft. Alles draait daarbij om genoeg vertrouwen om de controle te laten gaan.

Waarom kwetsbaarheid je een krachtige leider maakt

Als krachtige leider moet je er altijd zijn voor je medewerkers, als ze je nodig hebben. Of in ieder geval hen het idee geven dat dit zo. En een sfeer creëren van openheid en veiligheid, waarin iedereen alles durft te zeggen. Je hard maken als een van je medewerkers onder vuur staat, is ook belangrijk. Dit maakt jou kwetsbaar maar zorgt voor een sterk team dat als een blok achter jóu zal staan als het nodig is.

Wees een inspiratiebron

Sta eens stil bij de vraag hoe jij je medewerkers vanuit je hart kunt motiveren. Bedenk wat je hen kunt meegeven, vanuit zowel je ervaring als je persoonlijkheid. Natuurlijk kun je niet opeens opstaan en besluiten ‘een inspiratiebron’ te zijn. Wat je wel kunt doen is de mensen om je heen uitdagen om je input te geven. Durf te zeggen dat je zoekende bent en brainstorm samen over de oplossing. Of vraag hen om feedback over jouw manier van managen. Dat laatste, de ultieme vorm van kwetsbaarheid, is mijns inziens de snelste weg naar sterk leiderschap.

Kwetsbare leiders, kortom, zijn sterke leiders omdat ze dicht bij zichzelf blijven en hun medewerkers op natuurlijke wijze meenemen in de juiste richting. Ze opereren niet vanuit angst of vanuit controle maar gewoon vanuit hun eigen kracht.

Jan Quist is oprichter van QUIST Executive Coaches.