Tegendraadse mensen brengen veranderingen

VERANDEREN

Veranderen druist in tegen de ingebouwde behoudzucht van de mens. Toch is verandering noodzakelijk, juist om de goede kern te behouden. Verandering komt voort uit de inspiratie van tegendraadse, moedige leiders.

 

Gewoontedier

De mens is een gewoontedier. Ook als jongere houden wij al van vaste patronen. Gewoonlijk neemt de behoefte aan vastigheid met het klimmen der jaren steeds vastere vormen aan: hoe ouder je wordt, hoe meer je je gaat hechten aan de dingen: je huis, de voorwerpen om je heen. Je stad, je omgeving, je vrienden, je gewoontes. Hoe ouder je bent, hoe meer routine, toch? Dat is de gewone loop die het leven neemt.

“….het willen behouden wat je hebt is een bij de mens horend oerinstinct….”

De ruimte om veranderingsgezind te zijn

Bij mij is het andersom: met het ouder worden word ik steeds veranderingsgezinder. De oude gevoelens van onzekerheid vloeien weg, veel vroeger gestelde doelen zijn al bereikt. Ik voel mij vrijer om te bewegen en te veranderen. Dat is niet vanzelfsprekend op mijn leeftijd: veel van mijn leeftijd- en generatiegenoten gaan met pensioen en trekken zich terug in hun veilige cocon. Weinigen vinden zichzelf opnieuw uit of slaan nieuwe wegen in. Het willen behouden wat je hebt is een bij de mens horend oerinstinct.

Maar soms moet je veranderen om datgene wat écht belangrijk is te behouden. Níet veranderen uit onrust, onvrede of kippendrift. Niet veranderen om het veranderen. Maar omdat je voelt dat de oude vormen niet meer voldoen. Omdat je een behoefte ziet die vervuld moet worden. Door welbewust te formuleren wat de kern is van wat je wilt bereiken – en daarvoor een andere vorm of weg vinden.

“….. soms moet je veranderen om datgene wat écht belangrijk is te behouden….”

Volgers en leiders

Voor de meesten van ons geldt, dat veranderingen ons overkomen – en vaak verbeteringen blijken te zijn. Vrijwel niemand voelde halverwege de jaren 90 een behoefte aan een mobiele telefoon – nu kunnen wij niet meer zonder. Idem voor het internet, online shoppen, alle nieuwe betaalmethoden. Maar hoe zit het met de bedenkers en aanjagers van die veranderingen? Hen is het toch niet overkomen?
Nee! De echte veranderingen worden bewerkstelligd door tegendraadse mensen. Tegendraadse mensen brengen veranderingen. Niet wachten tot de dingen je overkomen, maar visionair, koppig en optimistisch je doelen najagen.

“….de echte veranderingen worden bewerkstelligd door tegendraadse mensen….”

De krachten die verandering afdwingen

Het bedrijf dat ik 17 jaar geleden begonnen ben is samen met mijn privéleven naar Amsterdam verhuisd. Sinds jaar en dag bedienen wij het bedrijfsleven door het coachen van executives die in transformatie zijn: op zoek naar een nieuwe baan, of een andere type verantwoordelijkheden, een andere invulling van het werkend leven. Die business is stabiel en booming. Maar ik voel de krachten die verandering afdwingen. Is het de invloed van de veranderende en dynamische tijdgeest? De talrijke soms disruptieve innovaties die je overal om je heen ziet? De veranderende arbeidsmarkt, de dynamiek van de stad, de vrijheid die ik nu als ondernemer voel?
Feit is dat ik met mijn team om mij heen de noodzaak zie om met ons gezonde bedrijf een weg van vernieuwing in te slaan. Om onze vleugels verder uit te slaan.

“….de noodzaak om met ons gezonde bedrijf een weg van vernieuwing in te slaan. Om onze vleugels verder uit te slaan….”

Niet langer willen wij ons beperken tot het coachen van executives. Er is een bredere behoefte onder hoogopgeleiden aan zingeving en guidance.
In bedrijven en organisaties bestaat veel eenzaamheid. In de volstrekt geïndividualiseerde wereld van nu moet iedereen voor zichzelf zorgen. Voor zijn eigen geluk, zijn eigen carrière, zijn eigen welzijn.
Maar de tijdgeest draait, er staat een nieuwe generatie op. Die gelooft in zorgzaamheid en dienend leiderschap. Die gelooft dat goede leiders zorgen voor “hun” mensen. Mijn bureau zorgt voor die goede leiders.
Wij werpen ons op als raadgever en bron van wijsheid. Voor vragen en kwesties op het gebied van carrière en good governance. Met coaching van executives en evaluatie raad van bestuur en evaluatie raad van commissarissen.
Voor de leiders van morgen, die bezield en geïnspireerd nieuwe wegen willen inslaan.

Deze tekst verscheen 6 september jl. op de LinkedIn pagina van Jan Quist.