Een sterk LinkedIn-profiel is een must. Het echte spel wordt online gespeeld

STERK LINKEDIN PROFIEL: EEN MUST

Corporate executives en professionals gaan slordig om met hun eigen belang. Online word je voortdurend gezocht en bekeken. Dan kun je maar beter zorgen dat je profiel de boodschap uitzendt die je wilt geven.

 

Een druk leven

De corporate executive heeft een druk leven. Vergaderen, klanten, team meetings – het houdt je de hele dag bezig. Er wordt voortdurend aan je getrokken, iedereen wil je aandacht. Dat houdt ’s avonds en in het weekend niet op, het is een 24/7 topsport prestatie die je levert.
De uitdaging in je leven is om een zeker evenwicht aan te brengen in al die drukte. Prioriteiten stellen, hoofd- en bijzaken scherp scheiden.
Jezelf profileren en in de etalage zetten is daarbij vast en zeker een bijzaak. Iedereen kent je immers – aandacht is wel het laatste wat je tekort komt. Je wordt wel eens door een headhunter gebeld, maar die poeier je af. Al je tijd en energie gaan naar je huidige werk en werkgever. En naar je gezin natuurlijk.

… jezelf profileren en in de etalage zetten is toch zeker een bijzaak?…

Je LinkedIn profiel, met zonnebril en pet

Op LinkedIn heb je jaren geleden een keer een profiel aangemaakt. Ruim tweehonderd connecties verzameld, door ja te klikken op de uitnodigingen die je regelmatig krijgt. Een vlotte foto op je zeilboot, met zonnebril en pet. Daarmee heb je toch zeker wel genoeg meegedaan met die flauwekul?

Nee! Je doet jezelf ernstig tekort, en schaadt je eigen belang.
Huh? Hoezo?

Mensen realiseren zich niet dat je – of je wilt of niet – in de digitale economie permanent en continu bekeken wordt. Je vrienden, collega’s en kennissen bekijken je profiel. Maar belangrijker: je klanten en zakelijke relaties bekijken dat ook. Ze willen weten wie de man of vrouw is met wie ze zaken doen. En headhunters, bestuurders van andere bedrijven: die kijken of je misschien een geschikte kandidaat voor hen zou kunnen zijn.

…online word je ook bekeken door mensen die je wél serieus neemt…

De etalage waar je permanent in staat

In die etalage wil je wél staan! Met een goed profiel. Waar je een heel duidelijk beeld van jezelf geeft. Wie je bent, wat je huidige werk inhoudt, wat je in het verleden hebt gepresteerd. Met een foto die bij dat beeld past.
Dit alles vereist een zorgvuldigheid die de meeste mensen er niet aan geven. Ze stoppen vaak wél tijd in maken van een goed CV, en sturen dat op verzoek wel eens toe aan een headhunter. Daarmee mis je de boot: het echte spel wordt online gespeeld.

Twintigers en dertigers hebben dit beter begrepen. Opgegroeid met Facebook, Instagram en Snapchat zijn zij permanent online, voortdurend oog houdend op hun timeline. Erop gericht zichzelf zo geslaagd en aantrekkelijk mogelijk te presenteren. In de ogen van de vijftigers en zestigers zijn zij een beetje teveel met de buitenwereld bezig.

Wie online niet te vinden is, met precies het goede verhaal, mist kansen!

De twee groepen/generaties kunnen veel van elkaar leren! De les voor corporate executives is dat zij óók in de digitale werkelijkheid moeten acteren, en daar hun eigen belang moeten managen. Voor de jongeren is de les dat aandacht aan je werk, je onmiddellijke omgeving in het hier en nu, belangrijker is dan het voortdurend jezelf in de etalage zetten en vergelijken met je peers.

De executive móet in beweging komen. Dat is geen aardige suggestie, maar een absolute must! Wie online niet te vinden is, met precies het goede verhaal, mist kansen!

Jan Quist is oprichter van QUIST. Met 8 coaches, een outer circle van topmensen uit het bedrijfsleven en een uitgekiende formule begeleiden wij executives uit het Nederlandse bedrijfsleven in persoonlijke transformaties: naar een nieuwe baan bij gedwongen vertrek, naar beter functioneren binnen de huidige werkkring, of naar een betere harmonie en evenwicht door het hervinden van je eigen bronnen en drijfveren.
Per jaar coachen wij ca 40 à 50 directeuren en managers naar een nieuw perspectief.