Een sollicitatiegesprek op niveau

EEN SOLLICITATIEGESPREK OP NIVEAU

Solliciteren is véél meer dan jezelf zo goed mogelijk presenteren. Effectief solliciteren is naast zenden vooral óók luisteren en verbinden.

 

Over een sollicitatiegesprek bestaat één groot misverstand: dat het erop aankomt jezelf zo goed mogelijk te presenteren. Je kwaliteiten goed over het voetlicht brengen, zorgen dat je indruk maakt. Dat is voor veel mensen het hoogste doel.

Een directeur moet tonen wie hij is, niet wat hij kan

Zeker op het niveau van mijn clientèle (directeuren en corporate executives) is dit een naïeve opvatting. Op dit niveau worden mensen niet aangenomen om wat er op hun CV staat (“wat je kunt”) maar om wat je uitstraalt, om je persoonlijkheid (“wie je bent”). Over wat je kunt, kan weinig twijfel bestaan. Je staat van dienst is immers wijd en zijd bekend, de feiten van je CV zijn zo te vinden op internet, op LinkedIn. Als die feiten niet aan de eisen voldoen, dan zou je überhaupt niet uitgenodigd zijn voor een gesprek.

Het bespelen van de emotie en intuïtie

Waar gaat het dan wel om in het sollicitatiegesprek? Bekend is de stelling (gebaseerd op uitgebreid psychologisch onderzoek) dat in een sollicitatiegesprek de positief/negatieve beslissing in de eerste minuut al genomen wordt. Een puur intuïtieve beslissing die in de rest van het gesprek van rationele onderbouwing wordt voorzien.
Of dat nu wel of niet het geval is: duidelijk is dat beslist wordt op intuitieve en emotionele gronden. Hoe bespeel je nu het beste de emoties en intuïties van de wederpartij?

Een zinderend goed gesprek

Door te zorgen dat je een zinderend goed gesprek voert! Op het puntje van je stoel, energiek en positief; over het bedrijf, de baan en jezelf. Zorg dat je met de ander verbinding maakt. Verbinding op emotioneel en inhoudelijk niveau. En passant geef je inzicht in wie je bent en wat je drijft. Niet alleen door over je zelf te praten, maar door te praten over het bedrijf. Je hóeft zelfs niet veel aan het woord te zijn: uit onderzoek blijkt dat mensen zijn geneigd een gesprek als heel goed te beoordelen terwijl zij zelf voornamelijk aan het woord blijken te zijn geweest!
Een goed gesprek: toon interesse, laat de ander praten, stel intelligente inhoudelijke vragen, laat zien dat je je in het bedrijf verdiept hebt. Bespreek de strategie, de inhoud van de baan. Maak impliciet duidelijk dat je begrijpt welke kwaliteiten in de vacature gezocht worden, en benadruk dat je over deze kwaliteiten beschikt. Licht dat toe met voorbeelden uit je eigen loopbaan.

Zenden-luisteren-verbinden

Derhalve: het ideale sollicitatiegesprek is als een gelijkzijdige driehoek. Eén zijde is zenden: je CV toelichten, goed gedoseerd en uitgekiend. Daarover een goed gesprek hebben. Dan de tweede zijde: luisteren, over het bedrijf (laten) praten, uitvinden wat men precies zoekt, je gefundeerde interesse tonen.

Behalve jezelf fraai in de etalage te zetten moet je ook effectief toewerken naar je doel: het geselecteerd worden voor deze baan

De derde zijde is de verbinding tussen de twee andere: je hebt het over jezelf gehad, over de vacature. Nu is het zaak de bal ook in te koppen: ik ben inderdaad, overduidelijk, de geschikte persoon voor deze baan. Ik beschik immers over alle kwalificaties, én over de juiste instelling en persoonlijkheid.
Duurbetaalde, hoog gestegen corporate executives die beter zouden moeten weten hebben dit patroon meestal onvoldoende in de gaten. Het is mijn taak ze tot dit inzicht te brengen. Zodat je, behalve jezelf fraai in de etalage te zetten, ook effectief toewerkt naar je doel: het geselecteerd worden voor de baan die je zo graag wilt hebben.

Jan Quist is oprichter van QUIST. Met 8 executive coaches, een outer circle van topmensen uit het bedrijfsleven en een uitgekiende formule begeleiden wij executives uit het Nederlandse bedrijfsleven in persoonlijke transformaties: naar een nieuwe baan bij gedwongen vertrek, naar beter functioneren binnen de huidige werkkring, of naar een betere harmonie en evenwicht door het hervinden van je eigen bronnen en drijfveren.

Per jaar coachen wij ca 40 à 50 directeuren en managers naar een nieuw perspectief.